Spørsmål og svar

Som kunde har du sikkert noko du lurar på i forbindelse med at Voss Fiber startar eigen internettaksess, og tar over tenesteleveringa til ditt abonnement. Her finn du svar på det meste.

Om du ikkje finn svar på det du lurar på, kan du kontakta vårt kundesenter, enten på telefon 51 20 81 15, eller på epost kundesenter@vossfiber.no

Endringar for deg som kunde

Kjem prisane eller tenestene me får frå dykk til å endra seg? Det blir ingen forandring på prisane, og avtalane vert vidareført. Tenestene frå oss kjem til å fungera som før (nokon unntak på ekstratenester, les meir om det lenger ned på sida).

Har de sendt ut informasjon? – SMS med varsel om endring vart sendt før jol, og informasjonsbrev er sendt ut i januar. 

Brevet kan du lesa her (.pdf fil som blir opna i nytt vindauge): 

Brev privatkundar. (LINK)

Brev kundar burettslag/sameige (LINK)

Kven skal eg som kunde kontakta for kundeservice? – Du skal kontakta Voss Fiber sitt kundesenter, enten på telefon 51 20 81 15, eller på epost kundesenter@vossfiber.no. Opningstidene vil vera 8-21 på kvardagar, 10-16 på laurdagar, og 12-15 på søndagar

Får eg ny Mi Side? – Ja, det får du. Denne finn på miside.vossfiber.no, eller du kan trykka på «Mi side»- linken i menyen øverst til høgre på vossfiber.no. Tilgang til Min Get vil etter kvart forsvinna, og linken på get.no vil peka til miside.vossfiber.no.

Når vil dette skje? – Dette vil skje i januar og februar 2019, me tar dette områdevis. Du blir varsla på SMS før ditt abonnement blir overført.

Faktura

Kven skal eg betala faktura til? – Den skal betalast til Voss Fiber AS. Me brukar LIndorff som samarbeidspartnar på faktura. Meir informasjon om dette vil stå på første faktura frå oss.

Når kjem første faktura frå Voss Fiber? – Den vil komma etter at du er overført til nytt system. 

Me brukar AvtaleGiro/eFaktura. Kan me fortsetja med det? – Ja, AvtaleGiro/eFaktura avtalar som du i dag har med Get AS, vil bli automatisk overført til Voss Fiber AS.

Produkt og tenester

Får eg ny bindingstid? – Nei, di eventuelle bindingstid blir ikkje påvirka.

Eg har har avtale via sameige eller burettslag, blir det endringar? Tenestene du har i dag, blir ikkje påvirka. Du skal fortsatt betala grunnabonnementet over felleskostnadar til sameiget/burettslaget. Eventuelle ekstratenester og oppgraderingar av abonnementet, vil no bli fakturert av Voss Fiber. Les meir i brevet som er sendt: Brev kundar burettslag/sameige (LINK)

Vil eg mista tilgang til nokon ekstratenester? – Om du mister tilgang til ekstratenester, har du blitt informert om dette frå oss. Les meir nedanfor om kva slags tenester dette gjelder.

Ekstratenester som forsvinn:

Get Sky: Kundar som i dag har Get Sky, vil mista tilgang til dette. I forbindelse med at Voss Fiber tar over leveringa av internettproduktet, vil Get Sky ikkje lenger vera ein del av breibandsabonnementet, og me vil ikkje tilby dette som ein ekstratjeneste då det har vore lite etterspørsel etter dette. 

Her er meir informasjon om du evt. ynskjer å fortsetja med tenesten hjå Jottacloud:

Informasjon om behandling ved avslutning av Get Sky:  Kunde vil fremdeles ha full tilgang til kontoen i 30 dager etter oppsigelse, og vil i denne perioden motta e-post fra Jottacloud med forespørsel om de ønsker å fortsette med skylagringstjenesten direkte via Jottacloud. For priser hos Jottacloud, se https://www.jottacloud.com/nb/ (59 kr pr måned)

Når 30 dager er gått, og dersom kunde ikke har respondert, overføres kontoen automatisk til en «Free» konto hos Jottacloud. Det betyr at innhold utover 5gb slettes, og kunde kan fortsette å bruke kontoen som vanlig, men da med tak på 5gb lagringsplass.

Getmail: Kundar som har epostadresse frå Get, (@getmail.no), vil mista nokon administrasjons- og supportmoglegheiter. Epostadressa  vil fortsatt fungera, men du vil mista tilgang til å skifta passord blant anna. Les meir her: https://www.get.no/v3/kundeservice/bredband/getmail

HBO-Nordic bundlerabatt: Dei som har hatt mobilabonnement frå Get med HBO Nordic, vil mista tilgang til HBO Nordic. HBO Nordic kan kjøpast som ein ekstrateneste på ditt Get-abonnement for 99,- i mnd.

Bridge Mode: Har du hatt Bridge Mode på ditt modem i dag, vil denne moglegheiten forsvinna.  Om du har kopla til ruter til vårt modem, anbefalar me at du sett denne i AP-mode (aksesspunkt-modus). Guide for dette kan du enkelt finna ved å søka på nettet etter bruksanvisning for din modell. Om du treng veildning, kan du kontakta vårt kundesenter.
04.12.18

Voss Fiber lanserer eigen internettaksess!

Dei 5 siste åra vore ei utruleg reise for Voss Fiber. Me starta i det små som ein utfordrar på fibermarknaden på Voss. I dag er me den største leverandøren i kommunen, med konkurransedyktig leveranse og Voss Energi som solide eigarar!


Me er klare til å ta det neste steget

Fram til no har Get produsert og levert internett til Voss Fiber sine kundar. No startar me opp som eigen leverandør av internett. Me har eit godt samarbeid med Get og held fram som Get partnar, og me skal framleis tilby TV- tenester via Get.

Kva betyr dette for deg?

Voss Fiber vert din lokale produsent og leverandør av internett. Me har oppgradert nettet vårt for å gje deg
ei endå betre internettoppleving. Kundesenteret vert lokalt og me utvidar opningstidene til kveld og helg.
Me har oppretta eit nytt kundesystem som skal fremja ei god kundeoppleving. Du får mellom anna «mi side» kor du kan logga deg inn og halda oversikt over tenester og faktura frå Voss Fiber.

Arbeidet med å flytta kundar over på internettløysing frå Voss Fiber vil starta i januar 2019

Når skjer dette?

Me byrjar å flytta kundar frå Get til Voss Fiber i januar 2019. Me tek område for område til alle våre kundar er migrert. Du får beskjed på førehand via SMS- varsling om når me planlegg å migrere i ditt område. Overgangen vert lite merkbar for deg. Du kan oppleva eit lite utfall på maks 5minutt, men me held deg informert via sms under denne prosessen.


Kort oppsummert:

  • Voss Fiber skal produsera og levera internett til kundane
  • Me utvidar opningstidene på kundesenteret vårt til kveld og helg
  • Me skal fortsatt tilby tv-tenestene til Get
  • Du som kunde vil bli haldt oppdatert under heile prosessen.