Om oss

Voss Fiber er lokalisert sentralt på Tvildemoen, Voss Herad. Me er ein lokal tilbydar av TV- og internett og er veldig glad i våre kundar.

Voss Fiber AS byggjer, eig og driv fibernettverk på Voss. Selskapet er eigd av Voss Energi AS (80%) og RTI AS (20%). Dagleg leiar er Johannes Rongve.

Voss Fiber AS har som målsetjing å tilby fibernettverk til flest mogleg av innbyggjarane på Voss.

Selskapet har kontoradresse i Regimentsvegen 5, 5705 VOSS.