Utbygging

Voss Fiber driv kontinuerleg utbyggingsaktivitet i lokalområdet og har målsetjing om å ha flest mogleg tilknytta fibernettet i løpet av få år. Utbygginga tek litt tid, så me vonar at du har litt tålmod. Me informerer alle i kvart område om at me planlegg utbygging.

Utbygging av fiber foregår i 4 fasar:

1.    Sal
2.    Planlegging
3.    Utbygging
4.    Installering


Områder

 • Bjørgum
  • Istadosen
 • Bulken
  • Dyrvedalen
  • Vestbygdi
 • Vossestrand
  • Myrkdalen