Nye drakter til fotballaget, 

eller treng tennisbana ei oppgradering?

Som ei lokal forankra bedrift har Voss Fiber eit sterkt ynskje om å bidra lokalt på Voss. Saman med deg som kunde, ynskjer me å støtta lokal frivilligheit, idrett og kultur. 
Voss Fiber-tilskotet vil gje alle våre enkeltkundar moglegheit til å velja eit lag eller ein organisasjon på Voss som dei ynskjer å støtta med eit tilskot på kr 300 kvart år. 

Den første utbetalingen vil skje på våren 2021. Me vil gi beskjed til kundane våre via SMS på førehand om korleis dette vil føregå og når dei kan velgje kven dei ynskjer å støtte. 
Send oss gjerne forslag på e-post til kva organisasjonar som bør vere ein del av dette. 

E-post: kundesenter@vossfiber.no